Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 2 и 3 ноември 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Емил Новески

Љупчо Зафировски

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

сабота

09:00 - 10:00

Вангел Симев

Александра Симева

БорчеНаунов

Владо Делевски

сабота

12:00 - 13:00

Драган Кавраков

Иван Кавраков

Гоце Сотироски

Анета Сотироска

Елена Десковска

Даниел Василев

сабота

13:00 - 14:00

Веле Гавроски

Вања Крстевски

Цена Плавевска

Марко Новевски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Дејан Змејкоски

Гаврил Трајковски

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

недела

12:00 - 13:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

БорчеНаунов

Владо Делевски

недела

13:00 - 14:00

Маријана Петровска

Софија Петровска

Гоце Сотироски

Анета Десковска

Елена Десковска

Даниел Василев

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Петар Смилески

Бојан Смилески

Актуелно

img
img img

Видео