Пријавете локација за садење дрвја!

Општина Аеродром денеска објави прашалник за прибирање предлог-локации за садење нови дрвја на јавни зелени површини во текот на ноември.

Се повикуваат граѓаните до 10.11.2019 година да даваат свои предлози за садење дрвја што се наоѓаат на јавното зеленило под ингеренции на Општина Аеродром, односно локации покрај улици, јавни зелени површини и места каде што досега не биле насадени дрвја или биле исечени.

Граѓаните ќе можат да ги даваат своите предлози на следниов линк:https://bit.ly/2q4ew0n

Предлозите ќе бидат земени предвид доколку бидат исполнети условите на терен, односно земјиштето да е во сопственост на државата и садењето да не ја оштетува подземната инсталација.

Општина Аеродром за есенското задење дрвја има обезбедено околу 3.000 различни видазимзелени и листопадни садници, а во изминатата година на територијата на Општината беа засадени над 2.000 високостеблести дрвја.

 

01.11.2019

Општина Аеродром

 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео