„Бубамарите“ учат како да се грижат за животната средина

Децата од градинката „Буба Мара“ низ активни игри учат како да се грижат за животната средина и за значењето на сончевата енергија и за нејзиното правилно искористување.

            Целта е преку редовни активности кај нив уште од најрана возраст да се развие еколошката свест и преку практични примери да се разбуди грижата за животните и растенијата.

            Освен еколошката свест, кај децата преку овие активности се поттикнуваат и истрајноста, спортскиот дух, самодовербата и тимската работа.

 

3.10.2019

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео