Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 28 и 29 септември, 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

 

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

 

сабота

12:00 - 13:00

Гоце Сотироски

Анета Сотироска

Леон Цоневски

Бруно Цоневски

сабота

13:00 - 14:00

Петар Зојчевски

Љупчо Зафировски

 

сабота

14:00 - 15:00

 

 

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Роберт Димитриевски

Тони  Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Драган Кавраков

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

недела

09:00 - 10:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Горан Кацарски

Филип Велковски

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Кети Младенова

Дарко Петровски

недела

13:00 - 14:00

Петар Зојчевски

Љупчо Зафировски

 

недела

14:00 - 15:00

Роберт Димитриевски

Тони  Димитриевски

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

Актуелно

img
img img

Видео