Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 20 и 21 јули 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Андреј Спасовски

Давид Спасовски

сабота

12:00 - 13:00

 

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

недела

08:00 - 09:00

Кети Младенова

Дарко Петровски

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео