Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 8 и 9 јуни 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Никола Георгиев

Тони Георгиев

 Мери Цакиќ

Вања Крстевски

сабота

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Тони  Димитриевски

Роберт Димитриевски

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тамара Станковска

Катерина Петров

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

КристинаИлиевска

АндреаИлиевска

НенадИлиевски

Драги Кушевски

Тихомир Келемен

недела

12:00 - 13:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

недела

13:00 - 14:00

Тони  Димитриевски

Роберт Димитриевски

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тамара Станковска

Катерина Петров

Актуелно

img
img img

Видео