Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 20 и 21 април, 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

 

сабота

09:00 - 10:00

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

 

сабота

12:00 - 13:00

Тони  Димитриевски

Роберт Димитриевски

Бранко Прља

Иван Прља

сабота

13:00 - 14:00

Лаура Трајаноска

Фросина Васевска

Кристина Стојановиќ

Дарко Лазов

Петар Ренџов

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Тони  Димитриевски

Роберт Димитриевски

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

недела

13:00 - 14:00

Лаура Трајаноска

Фросина Васевска

Кристина Стојановиќ

Дарко Лазов

Петар Ренџов

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

Актуелно

img
img img

Видео