Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 6 и 7 април, 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

 

сабота

09:00 - 10:00

Kристијан Манчовски

Александар Делевски

Кристијан Манчовски

Јованчо Манчовски

сабота

12:00 - 13:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Петар Калиновски

Димитар Калиновски

сабота

13:00 - 14:00

Драган Кавраков

Мартин Кавраков

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

             

сабота

16:00 - 17:00

Вања Крстевски

Марија Крстевска

Александра Симева

Вангел Симев

недела

08:00 - 09:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

09:00 - 10:00

Драги Кушевски

Тихомир Келемен

Весна Димитровска

Сања Димитровска

недела

12:00 - 13:00

Александар Зафировски

Гоце Цоневски

Тони  Димитриевски

Роберт Димитриевски

недела

13:00 - 14:00

Кире Најдовски

Игор  Најдовски

Kристијан Манчовски

Александар Делевски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Борче Наунов

Илија Трипуновски

недела

16:00 - 17:00

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

Александра Симева

Вангел Симев

Актуелно

img
img img

Видео