Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 22 и 23 декември, 2018

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

 

 

сабота

12:00 - 13:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

13:00 - 14:00

Горан Станковски

Деспина Станковска

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

 

недела

12:00 - 13:00

Марина Лазова

Тони Лазов

Борче Наунов

Илија Трипуновски

недела

13:00 - 14:00

Марија Христова

Златко Христов

Горан Станковски

Деспина Станковска

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

Вангел Симев

Александра Симева

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео