Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 1 и 2 декември 2018

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

 

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Горан Станковски

Дарко Лазов

сабота

12:00 - 13:00

Вања Крстевски

Ивана Крстевска

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

13:00 - 14:00

Веле Гавроски

Соња Гавроска

Горан Станковски

Дарко Лазов

сабота

14:00 - 15:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

Вангел Симев

Александра Симева

недела

12:00 - 13:00

Маријана Перковска

Мики Петровски

Христија Димитровски

Илија Остојчиќ

недела

13:00 - 14:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Наташа Наумовска

Иво Наумовски

недела

14:00 - 15:00

Горан Станковски

Дарко Лазов

Борче Наунов

Илија Трипуновски

недела

16:00 - 17:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

Горан Станковски

Дарко Лазов