Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 13 и 14 октомври, 2018

 

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

 

сабота

09:00 - 10:00

Драги Кушевски

Тихомир Келемен

 

сабота

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Дарко Лазов

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

13:00 - 14:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

Борче Наунов

Илија Трипуновски

недела

09:00 - 10:00

Марија Перковска

Софија Перковска

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

Александра Симева

Вангел Симев

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео