Наставници и родители се обучуваат за педијатриска прва помош

Вкупно 80 учесници од основните училишта во Општина Аеродром се дел од проектот „Педијатриска прва помош“ што го имплементира меѓународната невладина организација „Линк акрос“.

            Примарната цел на овој пилот-проект што го изведува педијатар е да го зголеми знаењето на наставниците во основните училишта и на семејствата за обезбедување соодветна прва помош, како и подигнување на јавната свест во врска со ова прашање.

            Седумдесет наставници по одделенска настава и десет родители по завршувањето на обуката и положувањето на финалниот тест ќе се стекнат со сертификат од „Линк акрос“ и Универзитетската клиника за детски болести.

            Проектот „Педијатриска прва помош“ ќе опфати околу 280 наставници и 40 родители на ученици од прво до петто одделение од општините Аеродром, Карпош, Гостивар и Тетово. Овој проект се темели врз претходните обуки за педијатриска прва помош на околу 700 вработени во детските градинки во пет града низ Македонија, како и врз претходната вклученост на „Линк акрос“ во областа на детското здравје во земјава.

 

            27.9.2018

            Општина Аеродром

           

Актуелно

img
img img

Видео