Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Стефан Тодоров

Златко Тодоров

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

сабота

09:00 - 10:00

Драган Кавраков

Дејан Кавраков

Драгана Русеска

Катерина Гулев

сабота

12:00 - 13:00

Александар Станковски

Игор Алексовски

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

сабота

14:00 - 15:00

Онур Емин

Вангел Милевски

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Мирјана Миленковска

Ненад  Миленковски

 

недела

08:00 - 09:00

Веле Гавроски

Вања Крстевски

Горан Кацарски

Филип Велковски

недела

09:00 - 10:00

Мери Цакиќ            Александра Цакиќ

Дејан Блажески               Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео