Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

Драган Ѓорѓевиќ

Димитар

сабота

09:00 - 10:00

Горан Станковски

Дарко Лазов

Зоран Шекеров

Лара Шекерова

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Маркоски

Бисера Стојановска

 

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

 

сабота

14:00 - 15:00

Мирјана Миленковска

Ненад  Миленковски

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Андреа Илиевска

Кристина Илиевска

Ненад Илиевски

Сашо Илиевски

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Александар Станковски

Игор Алексовски

 

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески               Горан Гермовски

Димитар Илиевски

Виктор  Илиевски

недела

12:00 - 13:00

Бисера Стојановска

Вангел Барџовски

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00