Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 2 и 3 јуни, 2018

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Драган Кавраков

Ана Наумоска

Марија Наумоска

сабота

09:00 - 10:00

Веле Гавроски

Ирена Тодорова

Драган Ѓорѓевиќ

Димитар Ѓорѓевиќ

сабота

12:00 - 13:00

 Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

Горан Станковски

Дарко Лазов

недела

08:00 - 09:00

Мери Цакиќ

Александра  Цакиќ

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

09:00 - 10:00

Билјана Стојановска

Петар Стојановски

Димитар Илиевски

Виктор  Илиевски

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Мирјана Миленковска

Ненад  Миленковски

недела

13:00 - 14:00

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео