Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

 

сабота

09:00 - 10:00

Христијан Димитриевски

Горан Станковски

Александар Спасов

Тихомир Келемен

сабота

12:00 - 13:00

Маријана Перковска

Владимир Перковски

Драгана Петровиќ

Тина  Петровиќ

сабота

13:00 - 14:00

Маја Трајковска

Миле Трајковски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Александра Симева

Вангел Симев

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Тихомир Келемен

Александар Спасов

 

недела

12:00 - 13:00

Панде Темелковски

Зорица Темелковска

Горан Наумоски

Иво Наумоски

недела

13:00 - 14:00

Зоран Тодоров

Златко Тодоров

Игор Соколовски

Горан Станковски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

недела

16:00 - 17:00

Стефан Стефов

Александар Станковски

 

Актуелно

img
img img

Видео