И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани,

Општина Аеродром во наредниот период ќе изработува архитектонско - урбанистички планови за блоковите од УПС Долно Лисиче.

За таа цел ги повикуваме граѓаните кои во наредниот период планираат да вршат градежни активности на територијата на Долно Лисиче да ја известат Месната заедница Долно Лисиче најдоцна до 22.3.2018 година.

Потребно е да се пријави бројот на катастарската парцела на која се планираат градежните активности, како и периодот планиран за почеток на истите, за да можат да се земат предвид во изработката на планот.

 

Општина Аеродром

 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео