Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Драган Кавраков

Златко Тодоров

 

сабота

09:00 - 10:00

Маја Манчевска

Веле Гавроски

Ана Петровска

Дарко Петровски

сабота

12:00 - 13:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

Александра Цекиќ

Александар Цекиќ

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Дарко Лазов

Горан Станковски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Мери Крстевска

Александра Симева

Вангел Симев

недела

09:00 - 10:00

Александра Петровска

Нена Петровска

Кети Младенова

Ана Петровска

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Горан Станковски

Христијан Димитровски

недела

13:00 - 14:00

Оливер Мирчевски

Лилјана  Мирчевска

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео