Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ацо Тасевски

Кирил Постолов

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

сабота

09:00 - 10:00

Александар Ивановски

Дејан Ивановски

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

сабота

12:00 - 13:00

Марија Зафировска

Верица Најдовска

 

сабота

13:00 - 14:00

Кире Најдовски

Александар Зафировски

 

сабота

14:00 - 15:00

Тони Димитриевски
 Роберт Димитриевски

 Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

Ана Наумовска

Марија Наумовска

недела

08:00 - 09:00

Панде Темелковски

Јасмина Темелковска

 

недела

09:00 - 10:00

Томе Кузмановски

Андријана Кузмановска

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Никола  Јанкуловски

Рената Јанкуловска

недела

13:00 - 14:00

Александар Павловски

Андријана Јовановска

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

Драгана Петрович

Благоја Михајловски

 

Актуелно

img
img img

Видео