Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Драги Кушевски

Тихомир Келемен

Горан Ристевски

Панде Темелковски

сабота

09:00 - 10:00

Ана Петровска

Кети Младенова

Томе Кузмановски

Кристијан Климовски

сабота

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Вангел Симев

 

сабота

13:00 - 14:00

Драгана Петровиќ

Тина  Петровиќ

 

сабота

14:00 - 15:00

Звезда Спасовска

Тони Спасовски

Андреј Спасовски

Давид Спасовски

 

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

недела

08:00 - 09:00

Дарко Петровски

Ана Петровска

Кирил Постолов

Марија Еленова

недела

09:00 - 10:00

Горан Станковски

Вангел Симев

Билјана Тодоровска

Александра Петровска

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Александар Станковски

Игор Алексовски

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

  Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

 

Актуелно

img
img img

Видео