Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Веле Гавроски

Маја Манчевска

Панде Темелковски

Томе Кузмановски

Сабота

09:00 - 10:00

Вања Крстевски

Ивана Крстевска

Горан Ристевски

Ристо Еленов

сабота

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Игор Соколовски

Горан Наумовски

Иво  Наумовски

сабота

13:00 - 14:00

Петар Калиновски

Димитар  Калиновски

Јане  Калиновски

Татјана  Калиновски

Кире Најдовски

Александар Зафировски

сабота

14:00 - 15:00

Дејан Трајков

Дарко Димитровски

Боге Тасевски

Ненад Миленковски

сабота

16:00 - 17:00

 

Вангел Симев

Александра Симева

недела

08:00 - 09:00

 

Кристијан Климоски

Марија Еленова

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Александар Ивановски

Дејан Ивановски

недела

12:00 - 13:00

Ненад Давидовски

Андреј Давидовски

Никола Георгиев

Дамјан Владевски

недела

13:00 - 14:00

Драгана Петровиќ

Тина Петровиќ

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео