Основни училишта

Лазо Ангеловски

Училиштето е основано во 1988 годинa. Во училиштето има вкупно 54 паралелки и вкупно 31 училница, со што претставува најголемото училиште во општината. Во текот на 2012 година се изврши промена на прозорците, се замени дел од покривот и се изврши реконструкција на санитарни јазли.

 

Површина на дворот: 12.604

Површина на објектот: 4.752 m² 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Ново Лисиче

Адреса

бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 95

Е-маил

 

Веб-страница

 

http://www.oulazoangelovski.com.mk/

 

Телефон

2430-324

   

Директор

Магдалена Петреска

Број на наставници

90

Број на ученици

1.470

 

Извештај за самоевалуација на ООУ „Лазо Ангеловски“