Основни училишта

Браќа Миладиновци

Училиштето е основано во 1945 годинa. Во училиштето има вкупно 18 паралелки и вкупно 24 училници. Во текот на 2012 година се изврши реконструкција на покривот, на санитарните јазли и се заменија подовите.

 

Површина на дворот: 6.467

Површина на објектот: 2.164

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Острово

Адреса

ул. „Владимир Комаров“ бр. 5

Е-маил

 

Веб-страница

http://www.oubrakamiladinovci-aerodrom.edu.mk/

Телефон

2460-479

   

Директор

Анета Велкоска

Број на наставници

53

Број на ученици

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извештај за самоевалуација на ООУ „Браќа Миладиновци