Основни училишта

Блаже Конески

Училиштето е основано во 1954 годинa. Во училиштето има вкупно 26 паралелки и вкупно 22 училници. Во текот на 2012 година се изврши реконструкција на покривот, се заменија прозорци на дел од училишна зграда, се заменија подовите и се изврши реконструкција на водоводната инсталација.


 

 

Површина на дворот: 15.850

Површина на објектот: 3.742

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Аеродром

Адреса

ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 4

Е-маил

 

Веб-страница

https://ooublazekoneski.edu.mk/

Телефон

2469-746

   

Директор

Виолета Ристовска

Број на наставници

51

Број на ученици

717