Основни училишта

Александар Македонски

Училиштето е изградено и отворено во септември 2013 година. Училиштето има вкупно 13 училници и 5 кабинети.

 

површина на дворот: 6.704 м2

 

површина на објектот: 5.092 м2

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Реонски центар „Аеродром“

Адреса

ул. 1612 бр. 4

Е-маил

aleksandar.makedonski5@yahoo.com

Веб-страница

/

Телефон

6152-513

Факс

6152-512

Директор

Марија Калешов

Број на наставници

63

Број на ученици

664