Градинки

Срничка – клон „Чекорче“

Градинката е основана 1995 годинa и во неа престојуваат 344 деца.

 

Тип на образовна институција

Детска градинка

Населба

Јане Сандански

Адреса

бул. „Јане Сандански“ бр. 29А

(до ОУ „Ѓорѓија Пулевски“)

Е-маил

gradinkasrnicka@gmail.com

Веб-страница

http://www.srnicka.com/

Телефон

2455-512

Факс

2443-334

Директор

Јоаким Димулков

 

Актуелно

img
img img

Видео