Основни училишта

Љубен Лапе

Училиштето е основано во 1986 годинa. Во училиштето има вкупно 36 паралелки и вкупно 27 училници. Во текот на 2012 година се изврши реконструкција на покривот, на санитарните јазли и се променија сите прозорци.

Површина на дворот: 10.462 m²

Површина на објектот: 4.786 m²

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Аеродром

Адреса

ул. „Васко Карангелески“ бр. 2

Е-маил

ljuben_lape@yahoo.com

Веб-страница

http://www.ouljubenlape.edu.mk/

Телефон

2450-220

Факс

2450-220

Директор

Елизабета Најдова

Број на наставници

59

Број на ученици

836