Основни училишта

Љубен Лапе

Училиштето е основано во 1986 годинa. Во училиштето има вкупно 36 паралелки и вкупно 27 училници. Во текот на 2012 година се изврши реконструкција на покривот, на санитарните јазли и се променија сите прозорци.

Површина на дворот: 10.462 m²

Површина на објектот: 4.786 m²

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Аеродром

Адреса

ул. „Васко Карангелески“ бр. 2

Е-маил

 

Веб-страница

www.ouljubenlape.edu.mk

Телефон

2450-220

Факс

2450-220

Директор

Фоника Станоева

Број на наставници

69

Број на ученици

1135