ЈАВЕН ПОВИК за доделување награди за најдобар наставник (за одделенска и предметна настава) и најдобар стручен соработник од општинските основни училишта од Општина Аеродром за учебната 2021/2022 годи

ЈАВЕН ПОВИК

ПРИЈАВА

ИЗЈАВА

ПРАВИЛНИК