Листа за бесплатно користење на тениските терени за 24 и 25 октомври, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

 Јана Наумовска

Ана Наумовска

сабота

09:00 - 10:00

Сашко Алексовски

Марко Алексовски

Емилијан Новев

Влатко Нацевски

сабота

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

сабота

13:00 - 14:00

Наташа Лазаровска

Јовица Митковски

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

сабота

14:00 - 15:00

Тихомир Келемен

Леон Келемен

Дарко Димитровски

Дејан Трајков   

сабота

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Валерија Алексовска

Драгана Алексовска

недела

08:00 - 09:00

Љупчо Зафировски

Илија Остојчиќ

Сашко Алексовски

Марко Алексовски

недела

09:00 - 10:00

Марјан Келемен

Луна Келемен

Ана Ивановска

Даница Бошкова

недела

12:00 - 13:00

Филип Ангелески

Лидија Костадиноска

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

недела

13:00 - 14:00

Игор Соколовски

Баже Змијаров

Александра Мирческа

Јане Мирчески

недела

14:00 - 15:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов   

Дарко Димитровски

Дејан Трајков  

недела

16:00 - 17:00

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

Горан Наумовски

Игор Стојановски  

Актуелно

img
img img

Видео