Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 29 и 30 јуни 2019 година

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

сабота

09:00 - 10:00

Мери Цакиќ

Сандра Цакиќ

Мирјана Миленковска

Ненад  Миленковски

сабота

12:00 - 13:00

 

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Драган Кавраков

Веле Гавроски

недела

09:00 - 10:00

Вања Крстевски

Лидија Крстевска

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео