Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 22 и 23 јуни 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов 

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски 

сабота

09:00 - 10:00

Звезда Спасовска

Тони Спасовски

 

сабота

12:00 - 13:00

Андреј Спасовски

Давид Спасовски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

ВлаткоЈаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

Александра Симева

Вангел Симев

недела

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов 

Ненад Миленковски

Мирјана Миленковска

недела

09:00 - 10:00

   

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

ВлаткоЈаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

Александра Симева

Вангел Симев

Актуелно

img
img img

Видео