Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 23 и 24 февруари 2019

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Илија Илиевски

Стефан Змејковски

Ацо Краљевски

Анастасија Краљевска

сабота

09:00 - 10:00

Филип Илиевски

Мартин Стојановски

Силвана Ристовска

Билјана Котевска

сабота

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Христијан Димитровски

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

сабота

13:00 - 14:00

Колинда Петровска

Вања Крстевски

Драган Кавраков

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

16:00 - 17:00

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

KристијанМанчовски

ВладимирИвановски

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

 

недела

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Христијан Димитровски

Боро Андов

недела

13:00 - 14:00

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

Kристијан Манчовски

Владимир Ивановски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео