Одржана обука за ран детски развој и учење во ЈУДГ ,,Буба Мара“

 Во ЈУДГ „Буба Мара“ во Општина Аеродром вчера се одржа обука за ран детски развој и учење, која се фокусираше на темите „Како учат децата?“, „Развој на говор од 9 до 6 години“ и „Стимулативна средина за учење“. Обуката беше наменета за професионален развој на воспитувачи, стручните работници и соработници од градинката.

Целта на овие активности е да се унапреди квалитетот на предучилишното образование, кое е клучно за натамошниот раст и развој на најмладите. Обуката беше интератктивна, а опфатените теми се актуелни и современи педагошко-психолошки аспекти на воспитно-образовната работа со деца од предучилишна возраст. Реализатори на обуката беа високостручни лица во областа на педагошките и психолошките науки од Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје.

 

Општина Аеродром

25.11.2018 г.

 

Актуелно

img
img img

Видео