ЈП „Градски паркинг“ ја обновува бојата на зонското паркирање

ЈП „Градски паркинг“ ја обновува бојата на хоризонталната сигнализација во рамките на зонското паркирање.