Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 3 и 4 ноември 2018

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Горан Станковски

Дарко Лазов

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

сабота

12:00 - 13:00

Веле Гавроски

Вања Крстевски

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

сабота

13:00 - 14:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Славе Еленовски

Мартин Јанев

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

Марти Бојков

Леона Бојкова

сабота

16:00 - 17:00

Вангел Симев

Александра Симева

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Петар Тодоровски

Марија Тодоровска

Горан Станковски

Дарко Лазов

недела

13:00 - 14:00

Ирена Филипова

Соња Филипова

Борче Наунов

Илија Трипуновски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Наташа Наумовска

Иво Наумовски

Вангел Симев

Александра Симева