Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 6 и 7 октомври, 2018

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

 

сабота

09:00 - 10:00

 

 

сабота

12:00 - 13:00

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

 

сабота

13:00 - 14:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

сабота

14:00 - 15:00

 

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

09:00 - 10:00

Вања Крстевски

Веле Гавроски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

 

Актуелно

img
img img

Видео