50 нови паркинг-места во Ново Лисиче

            Населбата Ново Лисиче доби околу 50 нови паркинг-места со проширување на веќе постојните паркинзи на три локации во непосредна близина на булеварот „Видое Смилевски - Бато“.

            Проширувањето на паркинзите е во рамките на тековните активности за одржување на паркиралиштата, пешачките патеки и тротоарите што се под надлежност на Општината.

            Тековното одржување опфаќа заменување на старите и дотраени бекатон-плочки на јавните и пешачките површини на ниво на целата територија.

            25.9.2018

            Општина Аеродром


 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео