Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 22 и 23 септември, 2018

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Веле Гавроски

Вања Крстевски

Весна Јованова

Филип Симев

сабота

09:00 - 10:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

Милена Николовска

Вангел Николовски

сабота

12:00 - 13:00

Кети Младеновска-Петровска

Дарко Петровски

Тихомир Келемен

Драги Кушевски

сабота

13:00 - 14:00

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

Анастасија Стојановска

Владимир Стојановски

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

недела

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

Ирена Тодоровска

Мики Тодоровски

недела

09:00 - 10:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Дејан Блажески

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Ана  Петровска

Дарко Петровски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Вангел Поповски

Игор Соколовски

Владимир Соколовски

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео