Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 1 и 2 септември, 2018

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

 

сабота

09:00 - 10:00

Драган Кавраков

Петар Кавраков

Тихомир Келемен

Драги Кушевски

сабота

12:00 - 13:00

Сташа Петровиќ

Сергеј  Петровиќ

Кире Најдовски

Александар Зафировски

сабота

13:00 - 14:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

сабота

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Вангел Поповски

Игор Соколовски

Владимир Соколовски

 

недела

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Илија Трипуновски

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

недела

09:00 - 10:00

Ивана Гочевска

Драган Ололовски

Вања Крстевски

Веле гавроски

недела

12:00 - 13:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

недела

13:00 - 14:00

Александра Жбајнова-Мирческа

Јане Мирчески

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Влатко Јаневски

 

недела

16:00 - 17:00

Вангел Симев

Александра  Симева

Драгана Петровиќ

Благоја Михајловски

Актуелно

img
img img

Видео