Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 11 и 12 август 2018

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Стела Николова

Тоше Стевковски

 

сабота

09:00 - 10:00

Горан Станковски

Дарко Лазов

 

сабота

12:00 - 13:00

Илија Вангеловски

Ивица  Вангеловски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

 

 

сабота

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Вангел Поповски

Игор Соколовски

Владимир Соколовски

Тони Динитриевски

Роберт  Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Горан Станковски

Христијан Димитровски

 

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00