Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Драган Кавраков

Дејан Кавраков

 

сабота

09:00 - 10:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Стефан Ристиќ

Александра Поповска

сабота

12:00 - 13:00

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Ангела Угриновска

Александра Илиќ

Александра Ивановска

 

 

 

недела

08:00 - 09:00

Веле Гавроски

Вања Крстевски

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Стефан Тодоров

Златко Тодоров

недела

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Дарко Лазов

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео