Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

Панде Темелковски

Томе Кузмановски

сабота

09:00 - 10:00

Маријана Перкоска

Санда Перкоска

Ангел Лозаноски

Кристијан Климоски

сабота

12:00 - 13:00

Ивица Станковски

Билјана Станковска

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

сабота

13:00 - 14:00

Сташа Петровиќ

Сергеј Петровик

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Драган Кавраков

Филип Кавраков

Гордана Ристевска

Горан Ристевски

недела

09:00 - 10:00

Веле Гавроски

Вања Крстевски

Кирил Постолов

Владо Петрушевски

недела

12:00 - 13:00

Катерина Георгиевска

Давид Божинов

Александар Наумоски

недела

13:00 - 14:00

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

Горан Кацарски

Филип Велковски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео