Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Драган Кавраков

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

сабота

09:00 - 10:00

Веле Гавроски

Ирена Тодорова

Мирјана Миленковска

Ненад  Миленковски

сабота

12:00 - 13:00

 Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Верица Најдовска

Марија Зафировска

сабота

13:00 - 14:00

Кире Најдовски

Александар Зафировски

Димитар Илиевски

Драган

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Ивица Станковски

Игор Алексовски

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Мери Цакиќ

Александра  Цакиќ

Аце Ивановски

Дејан Ивановски

недела

09:00 - 10:00

Билјана Стојановска

Петар Стојановски

Ристо Еленов

Ацо Тасевски

недела

12:00 - 13:00

Катерина Георгиевска

Давид Божинов

Бранко Прља

Билјана Николовска-Прља

недела

13:00 - 14:00

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

Александар Станковски

Стефан Стефов

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео