Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Драган Кавраков

Стефан Кавраков

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

сабота

09:00 - 10:00

Ирена Трајковска

Петар Трајковски

Александар Павловски

Андријана Јовановска

сабота

12:00 - 13:00

 Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Александар Станковски

Стефан Стефов

сабота

13:00 - 14:00

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

недела

08:00 - 09:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

 

недела

09:00 - 10:00

Марија Крстевска

Весна  Крстевска

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

недела

12:00 - 13:00

Катерина Георгиевска

Давид Божинов

Един Пацарис

Златко Наумовски

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Горан Станковски

Дарко Лазов