Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Лидија Крстевска

Горан Кацарски

Филип Велковски

сабота

09:00 - 10:00

Веле Гавроски

Ирина Гавроска

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

сабота

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Горан Станковски

Дарко Лазов

сабота

13:00 - 14:00

Маријана Перковска

Сандра Перковска

Кире Најдовски

Александар Зафировски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски      

Дејан Трајков

Верица Најдовска

Марија Зафировска

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

Александра Симева

Вангел Симев

недела

08:00 - 09:00

Драган Кавраков

Филип  Кавраков

Александар Станковски

Игор Алексовски

недела

09:00 - 10:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Горан Станковски

Христијан Димитровски

недела

12:00 - 13:00

Катерина Георгиевска
Тања Ѓорѓиевска
Вуксан Павловиќ
Весна Ѓорѓиевска

Горан Наумоски

Иво Наумоски

недела

13:00 - 14:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Ана Наумоска

Марија  Наумоска

недела

14:00 - 15:00

Тони Димитриевски

Роберт  Димитриевски

Дарко Димитровски      

Дејан Трајков

недела

16:00 - 17:00

Вангел Симев

Александра Симева

Јане  Калиновски

Петар  Калиновски

Димитар Калиновски

Актуелно

img
img img

Видео