Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Анета Илиоска

 

Александар Спасов

Тихомир Келемен

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Кире Најдовски

Александар Зафировски

сабота

12:00 - 13:00

Вања Крстевски

Лидија Крстевска

Горан Наумоски

Иво Наумоски

сабота

13:00 - 14:00

Веле Гавроски

Ирина Гавроска

Христијан Димитриевски

Горан Станковски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски 

Дејан Трајков

Верица Најдовска

Марија Зафировска

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Александар Спасов

Тихомир Келемен

 

недела

12:00 - 13:00

Драган Кавраков

Филип  Кавраков

Ивица Станковски

Игор Алексовски

недела

13:00 - 14:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Александар Станковски

Маја Поповска

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Дарко Лазов

Горан Станковски

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео