Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 3 и 4 март, 2018

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

 

 

сабота

12:00 - 13:00

Перо Миленковски

Сузана Миленковска

 

сабота

13:00 - 14:00

Зоран Петровски

Марија Петровска

Дарко Лазов

Горан Станковски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

 

 

недела

12:00 - 13:00

Горан Илиевски

Весна Миленковска

 

недела

13:00 - 14:00

Владимир Јовановски

Јасмина Јовановска

Христијан Колевски

Горан Станковски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео