Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

 

 

сабота

12:00 - 13:00

Вања Крстевски

Веле Гавроски

Дарко Лазов

Горан Станковски

сабота

13:00 - 14:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Вангел Симев

Александра Симева

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

 

 

недела

12:00 - 13:00

Драган Кавраков

Златко Тодоров

Горан Станковски

Христијан Колевски

недела

13:00 - 14:00

Марија Перковска

Маријана Перковска

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео