Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Маријана Петковска

Иван Петковски

Мери Цакиќ

Веле Гавроски

сабота

09:00 - 10:00

Зоран Бошковски

Марина Бошковска

Ана Петровска

Дарко Петровски

сабота

12:00 - 13:00

Оливер Мирчевски

Лилјана  Мирчевска

Горан Станковски

Игор Соколовски

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

Тони Димитриевски
 Роберт Димитриевски

сабота

16:00 - 17:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

недела

08:00 - 09:00

Марија Спасовска

Зоран Спасовски

 

недела

09:00 - 10:00

Томислав Атанасовски

Антонио Грујоски

 

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Горан Кацарски

Филип Велковски

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео