Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 21 и 22 октомври, 2017

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

Горан Ристевски

Гордана  Ристевска

сабота

09:00 - 10:00

Тихомир Келемен

Драги Кушовски

Ристо Еленов

Марија  Еленова

сабота

12:00 - 13:00

Горан Кацарски

Филип Велковски

Силвана Ристовска

Лилјана Богоевска

сабота

13:00 - 14:00

Ана Наумовска

Марија  Наумовска

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Веле Гавроски

Ангел Лозановски

Кристијан Димовски

недела

09:00 - 10:00

Мери Цакиќ

Маја Манчевска

Владимир Петрушевски

Ивона петрушевска

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

Горан Станковски

Игор Соколовски

недела

13:00 - 14:00

Тихомир Келемен

Драги Кушовски

Новица Филиповски

Цветанка Филиповска

недела

14:00 - 15:00

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

Маја Поповска

Сандра Таневска

недела

16:00 - 17:00

Тони Димитриевски
 Роберт Димитриевски

Ивица Станковски

Стефан Стефов

 

 

Актуелно

img
img img

Видео